بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷

بخشنامه حداقل دستمزد سال ۹۷ که به تصویب شورای عالی کار رسید، با امضای جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ موضوع حداقل مزد سال ۱۳۹۷ و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار درخصوص کارگران کارمزدی دائم و موقت به شماره ۸۰۵۳مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار در خصوص کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند به شماره ۸۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ منتشر می شود .
.
.
.
.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.