عدم درج القاب دولتی یا آرم و لوگو

شماره : ۲۱۰ – ۱۶۷۰۴

تاریخ :  96/3/9

 

 

باسم تعالی

 

کلیه تشکل های محترم عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

با سلام و احترام

به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۳۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۶  مدیرکل محترم سازمان های کارگری و کارفرمایی برای ملاحظه و رعایت موارد درج شده در رونوشت نامه مذکور ارسال می گردد .

 

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.