تصویب نامه هیات محترم وزیران برای افزایش کمک هزینه مسکن کارگران

 

اعضای محترم کانون عالی کارفرمایی ایران

بازدیدکنندگان محترم

 

با سلام و احترام       بدینوسیله تصویب نامه شماره ۱۰۶۵۴۵ /ت۵۳۷۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۷ هیات محترم وزیران درخصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که به موجب آن از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ مبلغ  000/ 400  ریال تعیین شده است جهت آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد .

 

 


 

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.