اولین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم و بازدیدکنندگان گرامی میرساند که اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها ، سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد در راستای افزایش سطح آگاهی و اطلاعات مخاطبان بخصوص حوزه کارفرمایان ، کارگاه آموزشـی تحت عنـوان « آشنـایی بـا هیـات هـای تشخیـص مطالبـات بــدوی و تجـدیـدنظـر و چگـونگی تهیـه لایحه دفاعیه و …» در روز ۵ شنبه سیزده آبان ماه ۱۳۹۵  از ساعت ۹ الی ۱۱ با حضور مسئولین ذی ربط در سالن اجتماعات ستاد مرکزی به آدرس خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی ، سازمان تامین اجتماعی طبقه اول برگزار نماید

خواهشمند است اعضای محترم کانون عالی جهت شرکت در کارگاه آموزشی مزبور مراتب را اعلام فرمایند تا اقدام گردد

 

 ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین