در جهت رفع مشکلات شرکتهای پیمانکاری

شماره :  ۳۱۰- ۱۶۰۲۳

تاریخ   :  ۹۵/۳/۱۹

 

باسم تعالی

 

 

جناب آقای مهندس اصابتی

مدیرکل محترم بازرسی کار

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

با سلام و احترام

پیرو مذاکرات تلفنی همانطور که مستحضرند عمده کارفرمایان شرکت های پیمانکاری و انجمن های صنفی کارفرمایی پیمانکاری بطور مستقیم یا غیرمستقیم عضو این کانون عالی می باشند و کارفرمایان مذکور توقع دارند که این کانون عالی حسب وظایف محوله در جهت رفع مشکلات صنفی آن ها اقدام های مناسب انجام دهد

از آنجا که عمده تکالیف اجرایی مقرر در آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری و دستورالعمل اجرای آئین نامه مذکور متوجه کارفرمایان مورد بحث می باشد و چون این کانون عالی اشراف کامل به چگونگی انجام کار و توانایی های شرکت های پیمانکاری دارد لذا خواهشمند است به لحاظ رفع مشکلات کارفرمایان مورد نظر و تکالیف در نظر گرفته شده در آنین نامه های مذکور برای این کانون عالی و کانون های کارفرمایی استانی موارد قابل واگذاری در آئین نامه از جمله اجرای تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی آئین نامه از طریق این کانون عالی انجام گیرد خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه نیاز به تشکیل جلسه در جهت تحقق مطلب پیش گفته وجود دارد مراتب اعلام تا در نشست مشترک ، خواسته مطروحه نهایی گردد .

 

محمد مروج حسینی

دبیرکل و عضو هیات مدیره

 

 

رونوشت : اعضای محترم هیات مدیره و هیات محترم بازرسان برای استحضار

 

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.