درخواست اصلاح قانون حداکثراستفاده ازتوان تولیدی وخدماتی درتامین نیازهای کشور

شماره :  ۳۱۰ – ۱۶۰۰۹

تاریخ :    ۹۵/۳/۸

 

 

باسم تعالی

 

جناب آقای دکتر ربیعی

وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرند بعلت نوسانات اقتصادی در سنوات اخیر تعدادی از بنگاه های اقتصادی بعلت کمبود نقدینگی نتوانستند نسبت به تکالیف مقرر با توجه به قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارگاه مربوطه را در فرجه قانونی پرداخت نمایند و همین امر باعث گردید که چنین کارگاه هایی با جرائم مقرر در قانون تامین اجتماعی مواجه گردند که امر اخیرالذکر نیز باعث می گردد توان مالی بنگاه اقتصادی بیش از پیش تحلیل رفته و طبعاً ادامه این وضع بعضاً باعث تعطیلی کارگاه ها خواهد شد

با احترام مجدد

از آنجا که حضرتعالی و دیگر مسئولین محترم وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین گرامی سازمان تامین اجتماعی در سنوات اخیر و با توجه به ظرفیت های موجود در قوانین جاری همکاری های بسیار مناسب درجهت تداوم بنگاه های اقتصادی و حفظ اشتغال بعمل آورده و در جلسات مشترک با اعضای هیات مدیره این کانون عالی جنابعالی تاکید بر استمرار امر اخیرالذکر داشته اید خواهشمند است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ فرمایند تا آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب سال ۹۱» با رویکرد بخشودگی جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی و به منظور تقویت بنیه مالی بنگاه های اقتصادی مورد بحث تدوین و به تصویب هیات محترم وزیران برسد

قبلاً از همکاری های مستمر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با این کانون عالی در سنوات اخیر و دستور مساعدی که درخصوص اجابت تقاضای پیش گفته صادر می فرمایند تشکر و قدردانی می گردد .

 

محسن خلیلی عراقی

رئیس هیات مدیره

 

 

رونوشت :

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران برای اطلاع

اعضای محترم هیات مدیره و هیات محترم بازرسان برای آگاهی

 

 

 

 

 

جهت دستیابی به کلیه ضمایم لطفا کلیک فرمایید .

 

 

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.