یک خبر از سازمان بین المللی کارفرمایان

طبق اخبار آی-او-یی  Global Reporting Initiative / GRI در مقام استاندارد گذار پایداری بین المللی/ (توانمند سازی تصمیمات پایداری)، مستقر در آمستردام-هلند با سازمان بین المللی کارفرمایان در مقام بزرگترین شبکه جهانی بخش خصوصی مستقر در ژنو-سوئیس ضمن اعلام یک موافقت نامه برای مشارکت، عزم و تصمیم خود را جهت تهییج اقدام صاحبان کسب و کار در راستای توسعه پایدار ترسیم نمودند.

هر دو نهاد یاد شده متفقآ بر این اعتقادند که بخش خصوصی می باید در رفع و حل بزرگترین چالش های جهانی یک نقش محوری ایفا نماید.
با امضای این توافق نامه طرفین تصریح نمودند که از طریق مشارکت و همکاری می توانند تلاش های خود را برای کمک به ایجاد اقتصاد جهانی مبتنی بر توسعه پایدار قوام بخشند.
ادامه خبر در لینک مشخص شده در ای-میل آی-او-یی در ذیل قابل دسترسی است.ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین