کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

معرفي نمايندگان كارفرما در هيأت هاي تشخيص استان تهران

بخشنامه شماره : 210 – 13028

تاريخ  :    26/1/1391

عضو محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

موضوع : معرفي نمايندگان كارفرما در هيأت هاي تشخيص ، شوراي سازش و حل اختلاف استان تهران

 پس از سلام ،

عطف به درخواست ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستانهاي قدس ، شميرانات ، اسلامشهر ، بهارستان ، جنوب غرب ، شمال شرق و شهرري استان تهران مبني بر معرفي نمايندگان كارفرما در مراجع هيأت تشخيص ، شوراي سازش و حل اختلاف ، خواهشمند است درصورت تمايل دستور فرمايند نسبت به معرفي و درج اطلاعات مربوط به نمايندگان خويش ،كه كارفرما و مطلع از قوانين و مقررات روابط كار باشند اقدام مقتضي معمول گردد و همچنين مشخصات آنان را بطور كتبي حداكثر تا تاريخ 2/2/1391 ، برابر نمونه پيوست ، جهت بررسي و گزينش به دبيرخانه اين كانون عالي ارسال دارند .

 با تقديم احترام

محمد عطارديان – دبيركل

 

نام تشكل معرف :

 

 

 

تلفن ، فاكس و نشاني تشكل :

 

 

 

نام و نام خانوادگي نماينده :

 

 

 

تلفن ثابت ، تلفن همراه ، فاكس و نشاني نماينده معرفي شده :

 

 

 

جايگاه كارفرمايي نامبرده :

 

 

 

 

متقاضي نمايندگي در ……

هيأت تشخيص 

شوراي سازش

حل اختلاف    

 

آيا نامبرده سوابق قبلي در مراجع  و شوراهاي مربوط دارد؟ توضيح دهيد :

 

 

آيا نامبرده فرصت كافي جهت حضور در

جلسات را دارد ؟

 

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.