• نشریه پیام کارفرمایان

  بيست و هفتمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و ششمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و پنجمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

 •              مفهوم طبقه اجتماعی حفاظت (SPF)

  سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) توضیحی ده صفحه ای برای بهره مندی کارفرمایان با عنوان “مفهوم طبقه اجتماعی حفاظت (SPF)” ارائه داده است که در آن به شرح نقش سازمان بین المللی کار و برخی آژانس های بین المللی و سازمان جهانی بهداشت وهمچنین نقش حمایت های اجتماعی در سطوح بین المللی و ملی میپردازد که اعضاء محترم کانون عالی و کلیه علاقمندان برای دستیابی به این متن میتوانند روی نوشته ذیل کلیک کرده و فایل مربوطه را دریافت نمایند !

  The Concept of the Social Protection Floor – SPF

   

     ارسال نظر بسته شده است .

  

                     مطالب پیشین