کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

تكذيب خبر ابطال انتخابات كانون عالي

پيرو اخبار منتشره و شايعاتي كه گروهي در برخي از روزنامه ها و سايت هاي خبري ، درخصوص ابطلال انتخابات كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ، از قول وزير محترم كار و امور اجتماعي اعلام داشته اند كه انتخابات كانون عالي باطل گرديده و وزير كار دستور تشكيل هيئت موسس جديد را صادر كرد و همچنين از انتخاب 10 نفر براي هيئت موسس خبر داده اند و … ، بدينوسيله به اطلاع كليه تشكل هاي كارفرمايي عضو و غير عضو در سراسر كشور ميرساند ، اين خبر از سوي مشاور محترم وزيركار و مديركل روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 106761  مورخ 11/11/1389  خطاب به آن رسانه ها تكذيب شد كه تصوير تكذيب نامه مزبور جهت اطلاع ، به پيوست تقديم ميگردد .

ضمن توضيح اين موضوع كه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران همانند گذشته ، تنها تشكل عالي كارفرمايي كشور است كه بطور قانوني مدافع امور مرتبط با موضوع كار و تأمين اجتماعي كارفرمايان در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مي باشد كه به موجب قانون ، ادامه فعاليت هاي آن ناقض امكان فعاليت هر گونه تشكل عالي كارفرمايي موازي در كشور خواهد بود ، به انتشار كنندگان اخبار كذب و اين اقدامات تفرقه افكنانه بين كارفرمايان نيز توصيه مي شود كه حركت خويش را در جهت تقويت اين كانون عالي متمركز نمايند تا با هم افزايي و انباشتـن همه ظرفيت هاي كارفرمايان كشور ، سازماني هر چه مستحكم تر و پويا تر ايجاد شود . بهرحال چنين اقداماتي از نظر اين كانون عالي نه تنها به مصلحت نيست بلكه محكوم است .

 

 

براي ديدن تكذيب نامه لطفا كليك فرمائيد !

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.