تکذیب خبر ابطال انتخابات کانون عالی

پیرو اخبار منتشره و شایعاتی که گروهی در برخی از روزنامه ها و سایت های خبری ، درخصوص ابطلال انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، از قول وزیر محترم کار و امور اجتماعی اعلام داشته اند که انتخابات کانون عالی باطل گردیده و وزیر کار دستور تشکیل هیئت موسس جدید را صادر کرد و همچنین از انتخاب ۱۰ نفر برای هیئت موسس خبر داده اند و … ، بدینوسیله به اطلاع کلیه تشکل های کارفرمایی عضو و غیر عضو در سراسر کشور میرساند ، این خبر از سوی مشاور محترم وزیرکار و مدیرکل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۱۰۶۷۶۱  مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹  خطاب به آن رسانه ها تکذیب شد که تصویر تکذیب نامه مزبور جهت اطلاع ، به پیوست تقدیم میگردد .

ضمن توضیح این موضوع که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران همانند گذشته ، تنها تشکل عالی کارفرمایی کشور است که بطور قانونی مدافع امور مرتبط با موضوع کار و تأمین اجتماعی کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی کشور می باشد که به موجب قانون ، ادامه فعالیت های آن ناقض امکان فعالیت هر گونه تشکل عالی کارفرمایی موازی در کشور خواهد بود ، به انتشار کنندگان اخبار کذب و این اقدامات تفرقه افکنانه بین کارفرمایان نیز توصیه می شود که حرکت خویش را در جهت تقویت این کانون عالی متمرکز نمایند تا با هم افزایی و انباشتـن همه ظرفیت های کارفرمایان کشور ، سازمانی هر چه مستحکم تر و پویا تر ایجاد شود . بهرحال چنین اقداماتی از نظر این کانون عالی نه تنها به مصلحت نیست بلکه محکوم است .

 

 

برای دیدن تکذیب نامه لطفا کلیک فرمائید !

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.