پیش‌نویس سند «برنامه ملی کارشایسته»

در پی طرح مفهوم «کار شایسته» در گزارش سال ۱۹۹۹ خوان سوماویا مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، تدوین برنامه‌های کشوری کار شایسته در دستور کار آن سازمان قرار گرفت.

جزوه‌ی راهنمای «برنامه کشوری کار شایسته»که ویرایش دوم آن در سال ۲۰۰۸ از سوی سازمان بین‌المللی کار منتشر شده، برنامه‌‌های کشوری کار شایسته را سند‌های مدیریتی سازمان بین‌المللی کار تعریف می‌کند که:

برای دریافت متن کامل خواهشمند است روی لینک زیر کلیک فرمایید !

پیش‌نویس سند «برنامه ملی کارشایسته»

 

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.