گسترش روابط و همکاری های تجاری – بازرگانی منطقه ای

عطف به خبر دریافتی از اتحادیه کنفدراسیون های بخش خصوصی کشورهای پیرامون دریای سیاه و دریای خزر *(UBCCE) به اطلاع میرساند که این سازمان جهت گسترش روابط و همکاری های تجاری بازرگانی میان انجمن های عضو و شرکت های وابسته به آنها ، قسمتی از وب سایت خود را جهت درج مشخصات آنان در وب سایت مربوطه اختصاص خواهد داد.

از اعضای محترم این کانون عالی و شرکت های عضو آنها و سایر علاقمندان درخواست می گردد در صورت تمایل فرم پیوست را تکمیل و به دبیرخانه اتحادیه مزبور از طریق فاکس شماره (۰۰۹۰۲۱۲۲۹۲۵۳۷۵)  ارسال نمایند .

جهت دریافت فایل ضمیمه لطفا کلیک فرمائید !

Business Offers UBCCE

 

ضمناً اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران  و یا شرکت های وابسته آنها ، چنانچه مایل باشند خبری از کلیه اقدامات بعمل آمده ، چالش ها و فرصت ها و یا در هر زمینه فعالیتی که مربوط به آن تشکل می باشد را بعنوان خبر در بولتن اتحادیه کنفدراسیون های بخش خصوصی کشورهای پیرامون دریای سیاه و دریای خزر

(UBCCE) که هر سه ماه یکبار به چاپ خواهد رسید منتشر نمایند . برای انتشار این خبرها در شماره زمستان جاری اعضاء محترم می توانند خبرهای خود را به زبان انگلیسی حداکثر تا تاریخ  ۲/۱۱/۱۳۸۹  به دبیرخانه این کانون عالی ارسال نمایند تا اقدامات و هماهنگی های لازم جهت درج در بولتن مزبور صورت پذیرد .

 

—————————————–

 UNION OF BLACK SEA AND CASPIAN CONFEDERATION OF ENTERPRISES    *

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.