سازمان بین المللی کار گزارش دستمزد جهانی ۲۰۱۰/۲۰۱۱را منتشر نمود

سازمان بین‌المللی کار «گزارش دستمزد جهانی  ۱۱/۲۰۱۰» را با عنوان «سیاست‌های دستمزد در زمان بحران» منتشر کرده است.

جزئیات این گزارش  ۱۲۲ صفحه‌‌ای در مورد روند سطح دستمزد و درآمد در سراسر جهان، در برگیرنده‌ی داده‌‌ها و تفاسیر منطقه‌ای و بین المللی می‌باشد.

جهت مطالعه ادامه مطلب و اطلاع بیشتر خواهشمند بر روی لینک های زیر کلیک فرمائید .

 

RELEASE OF ILO GLOBAL WAGE REPORT 2010/2011

Global Wage Report Attachment A

Global Jobs Report Attachment B

 

 ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین