کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

نامه‌ي سازمان بين‌المللي كار در خصوص انحلال كانون موازي20 مهر 1389

نامه‌ي سازمان بين‌المللي كار به سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص انحلال كانون موازي20 مهر 1389

آقاي كرن كورئيس قائم‌مقام دپارتمان استانداردهاي بين‌المللي كار و مسؤل كميته‌ي آزادي انجمن با ارسال نامه‌اي به آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كار وصول نامه‌اي از اين سازمان را اعلام كرد.

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا
دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضوع: پرونده‌ي شماره 2576 مطرح در كميته‌ي آزادي انجمن

آقاي عزيز

دريافت نامه‌ي مورخ 30 سپتامبر 2010 جنابعالي را، كه به پيوست آن اطلاعات پيگيري مرتبط با شكايت مبني بر نقض حقوق اتحاديه‌ي صنفي كه از سوي سازمان شما عليه دولت جمهوري اسلامي ايران مطرح شده بود، اعلام مي‌شود.

طبق رويه‌ي جاري، مندرجات نامه‌ي جنابعالي به آن دولت ارجاع خواهد شد تا مورد عنايت قرار بگيرد.

ارادتمند شما از طرف مديركل

كرن كوريتس قائم مقام دپارتمان استانداردهاي بين‌المللي كار مسول كميته‌ي آزادي

4 اكتبر 2010

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.