نامه‌ی سازمان بین‌المللی کار در خصوص انحلال کانون موازی۲۰ مهر ۱۳۸۹

نامه‌ی سازمان بین‌المللی کار به سازمان بین‌المللی کارفرمایان در خصوص انحلال کانون موازی۲۰ مهر ۱۳۸۹

آقای کرن کورئیس قائم‌مقام دپارتمان استانداردهای بین‌المللی کار و مسؤل کمیته‌ی آزادی انجمن با ارسال نامه‌ای به آقای آنتونیو پنالوزا دبیرکل سازمان بین‌المللی کار وصول نامه‌ای از این سازمان را اعلام کرد.

جناب آقای آنتونیو پنالوزا
دبیرکل محترم سازمان بین‌المللی کارفرمایان

موضوع: پرونده‌ی شماره ۲۵۷۶ مطرح در کمیته‌ی آزادی انجمن

آقای عزیز

دریافت نامه‌ی مورخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ جنابعالی را، که به پیوست آن اطلاعات پیگیری مرتبط با شکایت مبنی بر نقض حقوق اتحادیه‌ی صنفی که از سوی سازمان شما علیه دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود، اعلام می‌شود.

طبق رویه‌ی جاری، مندرجات نامه‌ی جنابعالی به آن دولت ارجاع خواهد شد تا مورد عنایت قرار بگیرد.

ارادتمند شما از طرف مدیرکل

کرن کوریتس قائم مقام دپارتمان استانداردهای بین‌المللی کار مسول کمیته‌ی آزادی

۴ اکتبر ۲۰۱۰

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.