نامه‌ی دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان در خصوص انحلال کانون عالی موازی

آنتونیو پنالوزا دبیرکل سازمان بین‌المللی کارفرمایان در نامه‌ای خطاب به خوان سوماویا مدیرکل دفتر بین‌المللی کار درخواست کرد تا ترجمه‌ی رسمی نامه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انحلال کانون عالی موازی در پرونده‌ی مربوطه در کمیته‌ی آزادی انجمن ضبط شود.

جناب آقای خوان سوماویا
مدیرکل محترم دفتر بین‌المللی کار

کمیته‌ی آزادی انجمن هیأت مدیره‌ی سازمان بین‌المللی کار

پرونده‌ی ۲۵۷۶ علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض مقررات «آزادی انجمن و حفظ حق سازماندهی کنوانسیون» ۱۹۸۴ (مقاوله‌نامه‌ی شماره ۸۷)

سازمان بین‌المللی کارفرمایان علاقمند است کپی ترجمه‌ی رسمی نامه‌ی ارسال شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به کانون عالی کارفرمایان ایران در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۱۰ مبنی بر اینکه حکم دادگاه تهران در خصوص انحلال آن کانون عالی و ضرورت اجرای تشریفات انحلال و گزارش نتایج اقدام را مورد توجه قرار دهد، در پرونده‌ی ۲۵۷۶ «کمیته‌ی آزادی انجمن» ضبط شود.

سازمان بین‌المللی کارفرمایان امیدوار است که انحلال کانون عالی کارفرمایان ایران [کانون موازی] به زودی محقق شود تا بخشی از توصیه‌ها‌ی مصوب کمیته‌ی آزادی انجمن در ژوئن ۲۰۱۰ به اجرا درآید.

سازمان بین‌المللی کارفرمایان همچنین فرصت را غنیمت می‌شمرد تا از اعضای کمیته‌ی آزادی انجمن به خاطر کار ارزشمند آنان و مشارکتشان در حل مشکلات فراروی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در سطح ملی تشکر کند.

با احترام

آنتونیو پنالوزا دبیرکل

تاریخ نامه: ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ – ۸ مهر ۱۳۸۹

ژنو. سوئیس

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.