به تعویق افتادن زمان انتخابات کانون عالی

فراخوان

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

باطلاع کلیه تشکل های کارفرمایی ایران میرساند که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بنا به خواست مدیرکل محترم سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۵۱۳۷۹ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹  مبنی بر به تعویق انداختن زمان انتخابات کانون عالی جهت اعطای فرصت مناسب برای بررسی شرایط عضویت و لزوم انجام انتخابات فراگیر با حضور و مشارکت کلیه تشکل های کارفرمایی کشور ، از روز یکشنبه ۲۸  شهریور ماه  ۱۳۸۹  به ساعت ۱۷ روز چهارشنبه پنجم آبانماه  ۱۳۸۹ در محل سالن همایش های انجمن شرکت های ساختمانی به نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر (صبای جنوبی) شماره ۸۸ تغییر یافته است . بدینوسیله از اعضای محترم ، درخواست می شود تا پایان وقت اداری روزیکشنبه ۲/۸/۱۳۸۹ نماینده تام الاختیار خود را کتباً به دبیرخانه ، معرفی و رسید دریافت نمایند تا کارت شرکت در مجمع مزبور برای آنان صادر و قبل از برگزاری جلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

دستورکار مجمع عمومی فوق به شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و هیأت بازرسان طبق مفاد اساسنامه مصوب

۲- سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد و طبق تصمیم مجمع در دستورکار قرار گیرد.

لازم به ذکر است که طبق ماده چهلم اساسنامه ، نمایندگان تام الاختیار اعضای این کانون عالی که دارای شرایط زیر باشند در صورت تمایل می توانند جهت عضویت در هیأت مدیره و هیأت بازرسان نامزد شوند :

۱- عضو اصلی هیأت مدیره خویش باشند .

۲- هیأت مدیره آنها براساس قانون و آئین نامه ها و اساسنامه آنها ، طبق نظر کانون عالی ، معتبر باشد .

۳- تشکل متبوع آنها بابت پرداخت های خود به کانون عالی بدهکار نباشد و یا با تأئید دبیرخانه کانون عالی ترتیبات لازم را برای پرداخت بدهی های خود به کانون عالی داده باشد .

۴- عضویت انجمن صنفی آنها در کانون عالی معلق و یا لغو نشده باشد .

۵- حداقل دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی باشند .

۶- براساس رأی مقامات قضائی از حقوق اجتماعی خود محروم نشده باشند .

۷- دارای حسن شهرت باشند .

از انجمن های صنفی عضو درخواست می شود افرادی از اعضای هیئت مدیره خویش را ، که نامزد عضویت در هیئت مدیره و یا هیئت بازرسان می باشند ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲/۸/۱۳۸۹ به دبیرخانه این کانون عالی معرفی نمایند. انجمن های صنفی غیر عضو علاقمند به عضویت در این کانون عالی می توانند پس از تماس با شماره تلفن های ۸۸۹۴۰۲۱۱ و ۸۸۹۴۰۵۱۲ و دریافت فرم شرایط عضویت از دبیرخانه این تشکل فراگیر، حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه ۲/۸/۱۳۸۹ ضمن تکمیل و ارسال مدارک لازم، به عضویت این کانون عالی درآیند و مانند اعضای کنونی، نمایندگان خود را برای شرکت در مجمع عمومی و انتخابات و نیز نامزدی در هیأت مدیره و هیأت بازرسان معرفی نمایند.

شایان ذکر است که معرفی نامزدهای جدید بعد از تاریخ ذکر شده، صرفاً با تصویب مجمع عمومی، قابل قبول خواهد بود.

از کلیه انجمن های صنفی عضو، تقاضا می شود که اقدامات لازم جهت حضور فعال و پر بار نماینده خویش را در مجمع عمومی فوق به عمل آورنــد و از استمرار فعالیت های این نهاد بزرگ مدنی که دستاورد کارفرمایان مستقل کشــور می باشد پشتیبانی کنند.

هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران

اعلام انحلال کانون عالی کارفرمایان ایران از طرف مدیرکل محترم سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.