کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

به تعويق افتادن زمان انتخابات كانون عالي

فراخوان

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

باطلاع كليه تشكل هاي كارفرمايي ايران ميرساند كه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران بنا به خواست مديركل محترم سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 51379 مورخ 16/6/1389  مبني بر به تعويق انداختن زمان انتخابات كانون عالي جهت اعطاي فرصت مناسب براي بررسي شرايط عضويت و لزوم انجام انتخابات فراگير با حضور و مشاركت كليه تشكل هاي كارفرمايي كشور ، از روز يكشنبه 28  شهريور ماه  1389  به ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم آبانماه  1389 در محل سالن همايش هاي انجمن شركت هاي ساختماني به نشانی: خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي) شماره 88 تغيير يافته است . بدینوسيله از اعضای محترم ، درخواست مي شود تا پايان وقت اداري روزيكشنبه 2/8/1389 نماينده تام الاختيار خود را کتباً به دبيرخانه ، معرفي و رسيد دريافت نمايند تا كارت شركت در مجمع مزبور براي آنان صادر و قبل از برگزاري جلسه در اختيار ايشان قرار گيرد.

دستوركار مجمع عمومي فوق به شرح زير است:

1- انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل هیأت مدیره و هیأت بازرسان طبق مفاد اساسنامه مصوب

2- سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد و طبق تصمیم مجمع در دستورکار قرار گیرد.

لازم به ذكر است كه طبق ماده چهلم اساسنامه ، نمايندگان تام الاختيار اعضاي اين كانون عالي كه داراي شرايط زير باشند در صورت تمايل مي توانند جهت عضويت در هيأت مديره و هيأت بازرسان نامزد شوند :

1- عضو اصلي هيأت مديره خويش باشند .

2- هيأت مديره آنها براساس قانون و آئين نامه ها و اساسنامه آنها ، طبق نظر كانون عالي ، معتبر باشد .

3- تشكل متبوع آنها بابت پرداخت هاي خود به كانون عالي بدهكار نباشد و يا با تأئيد دبيرخانه كانون عالي ترتيبات لازم را براي پرداخت بدهي هاي خود به كانون عالي داده باشد .

4- عضويت انجمن صنفي آنها در كانون عالي معلق و يا لغو نشده باشد .

5- حداقل داراي تحصيلات دانشگاهي كارشناسي باشند .

6- براساس رأي مقامات قضائي از حقوق اجتماعي خود محروم نشده باشند .

7- داراي حسن شهرت باشند .

از انجمن هاي صنفي عضو درخواست مي شود افرادی از اعضاي هيئت مديره خويش را ، که نامزد عضويت در هيئت مديره و يا هيئت بازرسان می باشند ، حداكثر تا پایان وقت اداري روز يكشنبه 2/8/1389 به دبيرخانه اين كانون عالي معرفی نمايند. انجمن های صنفی غیر عضو علاقمند به عضویت در این کانون عالی می توانند پس از تماس با شماره تلفن های 88940211 و 88940512 و دریافت فرم شرایط عضویت از دبیرخانه این تشکل فراگیر، حداکثر تا پایان وقت اداری روزيكشنبه 2/8/1389 ضمن تکمیل و ارسال مدارك لازم، به عضویت این کانون عالی درآیند و مانند اعضای کنونی، نمایندگان خود را برای شرکت در مجمع عمومي و انتخابات و نيز نامزدي در هیأت مدیره و هيأت بازرسان معرفی نمایند.

شایان ذکر است که معرفی نامزدهای جدید بعد از تاريخ ذکر شده، صرفاً با تصويب مجمع عمومي، قابل قبول خواهد بود.

از كليه انجمن هاي صنفی عضو، تقاضا می شود كه اقدامات لازم جهت حضور فعال و پر بار نماينده خويش را در مجمع عمومی فوق به عمل آورنــد و از استمرار فعالیت های این نهاد بزرگ مدنی که دستاورد كارفرمايان مستقل كشــور می باشد پشتیبانی کنند.

هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران

اعلام انحلال كانون عالي كارفرمايان ايران از طرف مديركل محترم سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.