مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

فراخوان

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

باطلاع کلیه تشکل های کارفرمایی ایران میرساند که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در ساعت ۱۷ روز یک شنبه ۲۸ شهریورماه  ۱۳۸۹ در محل سالن همایش های انجمن شرکت های ساختمانی به نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر (صبای جنوبی) شماره ۸۸ تشکیل خواهد شد. بدینوسیله از اعضای محترم ، درخواست می شود تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۴/۶/۱۳۸۹ نماینده تام الاختیار خود را کتباً به دبیرخانه ، معرفی و رسید دریافت نمایند تا کارت شرکت در مجمع مزبور برای آنان صادر و قبل از برگزاری جلسه در اختیار ایشان قرار گیرد.

دستورکار مجمع عمومی فوق به شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و هیأت بازرسان طبق مفاد اساسنامه مصوب

۲- سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد و طبق تصمیم مجمع در دستورکار قرار گیرد.

از انجمن های صنفی عضو درخواست می شود افرادی از اعضای هیئت مدیره خویش را ، که نامزد عضویت در هیئت مدیره و یا هیئت بازرسان می باشند ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۴/۶/۱۳۸۹ به دبیرخانه این کانون عالی معرفی نمایند.

انجمن های صنفی غیر عضو علاقمند به عضویت در این کانون عالی می توانند پس از تماس با شماره تلفن های ۸۸۹۴۰۲۱۱ و ۸۸۹۴۰۵۱۲ و دریافت فرم شرایط عضویت از دبیرخانه این تشکل فراگیر، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۴/۶/۱۳۸۹ ضمن تکمیل و ارسال مدارک لازم، به عضویت این کانون عالی درآیند و مانند اعضای کنونی، نمایندگان خود را برای شرکت در مجمع عمومی و انتخابات و نیز نامزدی در هیأت مدیره و هیأت بازرسان معرفی نمایند.

شایان ذکر است که معرفی نامزدهای جدید بعد از تاریخ ذکر شده، صرفاً با تصویب مجمع عمومی، قابل قبول خواهد بود.

از کلیه انجمن های صنفی عضو، تقاضا می شود که اقدامات لازم جهت حضور فعال و پر بار نماینده خویش را در مجمع عمومی فوق به عمل آورند و از استمرار فعالیت های این نهاد بزرگ مدنی که دستاورد کارفرمایان مستقل کشور می باشد پشتیبانی کنند.

هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.