کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

فراخوان

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

باطلاع كليه تشكل هاي كارفرمايي ايران ميرساند كه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران در ساعت 17 روز يك شنبه 28 شهريورماه  1389 در محل سالن همايش هاي انجمن شركت هاي ساختماني به نشانی: خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي) شماره 88 تشكيل خواهد شد. بدینوسيله از اعضای محترم ، درخواست مي شود تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 24/6/1389 نماينده تام الاختيار خود را کتباً به دبيرخانه ، معرفي و رسيد دريافت نمايند تا كارت شركت در مجمع مزبور براي آنان صادر و قبل از برگزاري جلسه در اختيار ايشان قرار گيرد.

دستوركار مجمع عمومي فوق به شرح زير است:

1- انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل هیأت مدیره و هیأت بازرسان طبق مفاد اساسنامه مصوب

2- سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد و طبق تصمیم مجمع در دستورکار قرار گیرد.

از انجمن هاي صنفي عضو درخواست مي شود افرادی از اعضاي هيئت مديره خويش را ، که نامزد عضويت در هيئت مديره و يا هيئت بازرسان می باشند ، حداكثر تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه 24/6/1389 به دبيرخانه اين كانون عالي معرفی نمايند.

انجمن های صنفی غیر عضو علاقمند به عضویت در این کانون عالی می توانند پس از تماس با شماره تلفن های 88940211 و 88940512 و دریافت فرم شرایط عضویت از دبیرخانه این تشکل فراگیر، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 24/6/1389 ضمن تکمیل و ارسال مدارك لازم، به عضویت این کانون عالی درآیند و مانند اعضای کنونی، نمایندگان خود را برای شرکت در مجمع عمومي و انتخابات و نيز نامزدي در هیأت مدیره و هيأت بازرسان معرفی نمایند.

شایان ذکر است که معرفی نامزدهای جدید بعد از تاريخ ذکر شده، صرفاً با تصويب مجمع عمومي، قابل قبول خواهد بود.

از كليه انجمن هاي صنفی عضو، تقاضا می شود كه اقدامات لازم جهت حضور فعال و پر بار نماينده خويش را در مجمع عمومی فوق به عمل آورند و از استمرار فعالیت های این نهاد بزرگ مدنی که دستاورد كارفرمايان مستقل كشور می باشد پشتیبانی کنند.

هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.