جزوه دانستنی های بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه شماره :  ۲۱۰- ۱۳۴۵۵ تاریخ  : ۸/۹/۱۳۹۱ اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران موضوع – جزوه دانستنی های بیمه ای  پس از سلام ، پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰-۱۳۴۰۵  مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ این کانون عالی درخصوص بخشودگی جرائم بدهی های قطعی کارفرمایان ، اینک کارشناسان معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی جزوه [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آذر ۱۱م, ۱۳۹۱

             مشکلات بخش صنعت و خدمات

بخشنامه شماره :     ۲۱۰- ۱۳۴۵۳ تاریخ  :   ۸/۹/۱۳۹۱   اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران موضوع – مشکلات بخش صنعت و خدمات   پس از سلام ، همانگونه که مستحضرید امروزه بخش صنعت و خدمات با مشکلات عدیده ای گریبان گیر میباشد که رفع آن نیاز به بوجود آوردن یک استراتژی توسعه [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آذر ۱۱م, ۱۳۹۱

             بخشودگی جرائم بدهی های قطعی کارفرمایان

بخشنامه شماره  : ۲۱۰- ۱۳۴۰۵ تاریخ :  ۱۳۹۱/۷/۲۴   اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران موضوع – بخشودگی جرائم بدهی های قطعی کارفرمایان پس از سلام ، همانگونه که اطلاع دارند در اجرای سیاست های کلان ارتباطی فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی با هدف ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان و بستر سازی فرهنگی ، [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آذر ۱۱م, ۱۳۹۱

             موضع کارفرمایان درمورد “حق اعتصاب” و سازمان بین المللی کار

بخشنامه شماره :  ۲۱۰- ۱۳۳۲۱ مورخ  :  ۱۴/۶/۱۳۹۱ اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران موضوع – حق اعتصاب   پس از سلام ، همانگونه که مستحضریـد در بسیاری از کشورها ، حق اعتصاب بعنـوان یک حق ملی برسمیـت شناختـه می شود. اما در سطح بین المللی ، مقاوله نامه ای از سوی [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : شهریور ۱۵م, ۱۳۹۱

             مجامع عمومی مورخ ۱/۶/۱۳۹۱ کانون عالی

مجمع عادی بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره، خزانه‌دار و انتخاب بازرسان و در مجمع فوق‌العاده برای اصلاح اساسنامه از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه اول شهریور ماه ۱۳۹۱ در محل انجمن‌ شرکت‌های ساختمانی در تهران برگزار شد و ضمن تصویب گزارش مالی خزانه‌دار، و اعلام [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : شهریور ۱۵م, ۱۳۹۱

             سخنرانی پرفسور کلاوس شوآب در یکصدویکمین کنفرانس بین‌المللی کار

کلاوس شوآب [Klaus Schwab] بنیانگذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد [World Economic Forum] در سخنرانی خود در یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که طی خرداد ماه ۱۳۹۱ در ژنو جریان داشت، خواستار یک «تغییر پارادایم» در رویکرد به چالش‌های اجتماعی و توسعه‌ای شد. رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد در سخنان خود خطاب به نمایندگان در [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : شهریور ۱۵م, ۱۳۹۱

             حمایت کارفرمایان از مواضع رهبر لیگ ملی دموکراسی برمه

یکی از مدعوان یکصد و یکمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار که در خرداد ماه سال ۹۱ در ژنو برگزار شد خانم آنگ سان سو چی رهبر لیگ ملی دموکراسی برمه بود که در سخنان خود بر ضروت توجه به دموکراسی و حقوق بشر در جریان رشد و تأمین رفاه مردم برمه تأکید کرد. متن فارسی سخنان [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : شهریور ۱۵م, ۱۳۹۱

             انتخاب آقای گای رایدر بعنوان مدیرکل جدید سازمان بین المللی کار

سازمان بین‌المللی کار گای رایدر [Guy Ryder] را به عنوان دهمین مدیرکل خود انتخاب کرد. رایدر، که اکنون مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی کار در امور استانداردهای بین‌المللی کار و اصول و حقوق بنیادین در کار است، با رأی مخفی هیأت مدیره‌ی آن سازمان انتخاب شد. او دوره‌ی پنج ساله‌ی مأموریت خود را در اکتبر ۲۰۱۲ آغاز [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : شهریور ۱۵م, ۱۳۹۱

             تغییرات اساسنامه کانون عالی

  بخشنامه شماره : ۲۱۰-۱۳۲۳۰ تاریخ : ۱۰/۵/۱۳۹۱  اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران  موضوع: تغییرات اساسنامه     پس از سلام،   پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰-۱۳۲۰۱  مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ، درخصوص برگزاری مجامع عمومی این کانون عالی، نظر به اینکه بند یک دستورکار مجمع عمومی فوق العاده به “بررسی و تصویب تغییرات [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : مرداد ۱۵م, ۱۳۹۱

             مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده کانون عالی۱/۶/۱۳۹۱

بخشنامه شماره : ۲۱۰- ۱۳۲۰۱ تاریخ : ۳۱/۴/۱۳۹۱    اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران  موضوع  :   برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده    پس از سلام،   پیرو آگهی ضمیمه مندرج در صفحه ۱۹   روزنامه اطلاعات روز شنبه ۳۱/۴/۱۳۹۱ به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : مرداد ۱۰م, ۱۳۹۱


                   مطالب پیشین